eximbank ty gia

https://eximbank.com.vn/tygiangoaitevagiavang

Bảng tỷ giá này áp dụng tại khu vực TP.HCM. - Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để có giá vàng cập nhật nhất.